Préstec

Mitjançant aquest servei s’ofereix la possibilitat de treure els diversos documents (llibres, revistes, videos, CDs…) de la biblioteca.

Per utilitzar el servei de préstec, els usuaris han de tenir el carnet de biblioteca.

Aquest carnet serveix per utilitzar altres serveis de la biblioteca, com ara el servei d’accés a internet, el servei Wi-Fi, consulta a bases de dades o participar en les activitats que organitza la biblioteca.

El mateix carnet serveix per a tota la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona i permet gaudir d’importants avantatges en el món de la cultura.

La sol·licitud del carnet de la biblioteca es pot fer des de la mateixa biblioteca o bé en línia.

La normativa d’ús del servei de préstec és el mateix per totes les biblioteques de la Xarxa Municipal de la província de Barcelona:

 • El carnet és personal i intransferible.
 • Els usuaris menors de 14 anys necessiten l’autorització dels pares per fer-se el carnet, així com els majors de 14 anys que no tinguin D.N.I.
 • Cal comunicar a la biblioteca qualsevol canvi de domicili o la pèrdua del carnet.
 • L’espai personal de l’usuari, accessible des del catàleg col·lectiu de la Xarxa de Biblioteques Municipals, permet als usuaris realitzar gestions en línia com accedir a les seves dades personals, fer reserves de documents, renovar documents prestats i altres tràmits virtuals.
 • Cada lector es pot emportar en préstec fins a 30 documents:
  • 15 materials en suport paper.
  • 15 materials en multimedia
   • 6 DVD
   • 9 altres materials multimèdia (CD, CD-ROM…)
 • Qualsevol document en préstec pot ser renovat fins a 3 vegades, sempre i quan no hagi expirat el temps de tornada ni cap altre usuari no l’hagi reservat. La renovació es pot fer a la biblioteca, per telèfon, per correu electrònic o per internet a través de l’Espai personal del Catàleg Aladí.
 • Cal tenir cura dels documents deixats en préstec. Per al bon funcionament del servei us recordem que heu de ser puntuals a l’hora de retornar els documents.
  El sistema informàtic aplicarà un punt de demèrit per dia de retard i per document en préstec, i bloquejarà el carnet automàticament durant 15 dies per cada bloc de 50 punts. Passat aquest temps el carnet tornarà a estar operatiu.
 • L’usuari rebrà un missatge de cortesia 5 dies abans del venciment del préstec, sempre i quan disposi d’adreça de correu electrònica vigent introduïda a la base de dades.
 • Els documents que no s’han tornat dins del termini establert es reclamaran de les següents maneres:
  • Per correu electrònic si l’usuari té una adreça de correu vigent introduïda a la base de dades
  • Per telèfon si l’usuari no té una adreça de correu introduïda a la base de dades
 • L’usuari podrà efectuar reserves de documents que estiguin en préstec o disponibles. La biblioteca notificarà als usuaris, per les mateixes vies del punt anterior, quan els documents es puguin recollir. El termini de recollida serà de 7 dies.

carnetblau         carnetvermell