Col·lecció local

A la segona planta de la biblioteca s’ubica la secció de col·lecció local on trobareu tota la documentació relacionada amb la comarca del Maresme, així com tots els documents publicats per gent de la comarca o sobre gent de la comarca, sigui quin sigui el tipus de material o de suport (llibres, revistes, fulletons, cartells, vídeos, CD, etc.).

Hi ha una part de documents que estan visibles i, alhora, són prestables amb les mateixes condicions que la resta de documents de la biblioteca, però hi ha una extensa part exclosa del servei de préstec. Es tracta de llibres i documents dels quals la biblioteca només té un exemplar, o bé són molt antics i serien impossibles de trobar en cas de pèrdua o deteriorament. Aquests documents porten una etiqueta al llom que diu “exclòs préstec”

col·lecció local