La Biblioteca i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS)

A finals de setembre del 2015, l’Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, mitjançant la resolució «Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible», amb l’objectiu d’estimular l’acció en cinc esferes d’importància crítica: les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i el partenariat.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), a diferència dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, que s’adreçaven als països subdesenvolupats, són d’aplicació universal, a tots els països i a tots els nivells de governança, mitjançant un sistema de disset ODS que marcaran l’acció global fins a l’any 2030.
Per assolir aquestes fites, tot el món ha d’implicar-s’hi: des dels governs i el sector privat fins a la societat civil i les persones.

El paper que juguem les biblioteques en la nostra societat ens dóna l’oportunitat de dur accions per potenciar els següents objectius:

ODS 4.- Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom.

ODS 5.- Aconseguir la igualtat de gènere a través de l’enfortiment de dones adultes i joves.

ODS 8.- Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

ODS 16.- Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible, facilitar l’accés a la justícia per a tots i crear institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.

Per aquesta raó, les Biblioteques de Pineda us recomanem l’app:

Too Good To Go. És una app gratuïta que et geolocalitza per indicar-te quins establiments tens a la vora i que ofereixen aliments que els sobren a un preu més baix. Una bona manera de no malbaratar aliments alhora que estalviem una mica.