Actualitzeu les vostres dades personals

Si teniu actualitzades les vostres dades personals (correu electrònic i telèfon, principalment) podreu rebre els avisos i la informació que des de les biblioteques us enviem. A més de poder accedir a llibres digitals, novetats de la biblioteca, butlletins temàtics…

Només cal que accediu al vostre espai personal i canviar o afegir les dades necessàries.

Viviu al màxim la biblioteca!!

baner

 

 

Anuncis